Meie e-pood kasutab Küpsiseid (ingl. cookies), et anda Teile võimalikult head kasutajakogemust, ning me soovitame nende kasutamist lubada naudingu saamiseks veebilehe sirvimisest.

www.bikome.ee võtab tellimusi vastu järgnevalt:

- telefoni teel: (+372) 6212690

- saates tellimuse: aadressile: info@bikome.ee

- aadressil: Peterburi tee 65, Lasnamäe, Tallinn 

1. Üldtingimused

1.1. Müügis oleva kauba kogus on kuvatud ajalise viivitusega ning see võib erineda lao tegelikust seisust.

1.2. Ostja on kohustatud tellimuse vormistamisel esitama vajaliku kauba täpse kirjelduse, selle numbri tootja kataloogi järgi või siis kõik auto andmed, mis on vajalikud kauba täpseks määratlemiseks (auto šassiinumber (VIN), mootori tüüp ja number, konditsioneeri olemasolu (puudumine), käigukasti liik ja number, keretüüp, jm). Iseseisval tellimisel müüjaga konsulteerimata kannab ostja isiklikult vastutust kauba valiku eest.

1.3. Pärast tellimuse vormistamist kaupa ei broneerita. Ostu-müügi leping loetakse sõlmituks (jõustunuks) hetkest, mil tellimuse staatuseks näitab “makstud”.

1.4. Ostja ja bikome.ee vahel tekkivad tellimustega ja ostudega seotud vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, on pooltel õigus enda õiguste kaitseks pöörduda Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest.

2. Hind

2.1. Kõik hinnad sisaldavad Eesti Vabariigis kehtestatud käibemaksu.
2.2. Hinnad, mida näete meie kodulehel on antud eurodes.
2.3. Hinnad ei sisalda kohaletoimetamise kulusid.

3. Tasumine

3.1. Veebikeskkonnas tehtud tellimuste eest tasutakse 100% ettemaksuna. Juhul kui Klient on tellinud arve, või vormistanud tellimuse juriidilise isikuna (ärikliendina), saadetakse arve kliendile eraldi soovitud e-mailile.

3.2. Kliendil on võimalik maksta pangaülekannega, Eesti pangalinkidega (Nordea, Swedbank, SEB). Tellimuse kinnitamisel suunatakse Teid panka, kus ootab ees eeltäidetud maksekorraldus.

3.3. Tasumine toimub väljaspool E-poodi turvalises keskkonnas mida vahendab Maksekeskus AS.

3.4. Tellimuse esitamise ning tasumise järgselt saadetakse Kliendile e-posti teel tellimuse kinnitus.

4. Kohaletoimetamine

4.1. Kohaletoimetamine on üle Eesti.

4.2. Sõltuvalt kaubast toimetavad kauba kliendini Eesti Post (OMNIVA), Itella SmartPOST.

4.3. Kaup toimetatakse kohale 1-2 tööpäeva jooksul, kui kaup on laos olemas.

4.4. Kui kaupa laos ei ole, võib kohaletoimetamine rohkem aega võtta. Sel juhul teavitab bikome.ee teenindusosakond ostjat sellest kohe.

5. Pakend

5.1. bikome.ee soovitab originaalpakendi alles hoida juhuks, kui peaks tekkima vajadus kaup garantiihooldusesse saata.

5.2. Kaubalt ei tohi eemaldada seerianumbrit või muud olulist kauba identifitseerimiseks vajalikku informatsiooni.

6. Tellimuse tühistamine

6.1. Kliendil on õigus keelduda ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kätte saamise päevast. Klient on kohustatud enda soovist bikome.ee-d teavitama e-posti aadressil info@bikome.ee. Müüja palub märkida avalduses kauba tagastamise põhjuse.

6.2. Tellimuse tühistamisel on tarbija kohustatud tasuma kauba tagastamisega seotud saatmiskulud summas kuni 10 eurot välja arvatud juhtudel, kui tagastatav ese ei vasta tellimusele.

6.3. Lepingu lõpetamisel tuleb ostetud kaup viivitamatult tagastada (kuid mitte hiljem kui 14 kalendripäeva jooksul).

6.4. bikome.ee pakub ostjale vahetustvõimalust teise soovitud kauba vastu tellimuse maksumuse ümber arvestamisega või ülekantud summa täielikku tagastamist kliendi arvelduskontole. (See punkt kehtib üksnes siis kui soovitud kaupa ei ole laos.) Väljamakse tehakse üksnes sularahata ülekandega ning üksnes kontole, millelt makse tellimuse eest tehti. Väljamakse tehakse hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul pärast ostjalt avalduse saamist.

7. Kauba tagastamine

7.1. Tagastatav kaup ei tohi olla kasutatud ja peab olema originaalpakendis:

7.1.1. kauba kasutamise fakti selgumisel lähtub bikome.ee mõistlikkuse põhimõttest, see tähendab, kui kauba sobivuse välja selgitamiseks on vajalik selle proovimine, siis sel juhul loetakse kaup kasutamata olevaks;

7.1.2. tarbija peab kauba originaalpakendi avama ettevaatlikult ja pakendit mitte vigastama. Kui pakend ei ole avatav, peab tagastatav kaup olema originaalpakendis;

7.1.3. pakendil peavad olema kõik tehasekleebised, sealhulgas seerianumber;

7.2. 14-päevane lepingust taganemise õigus ei kehti järgnevatele kaupadele:

7.2.1. kaubad, mis on toodetud tarbija isiklike vajaduste arvestusega või tarbija esitatud eritingimuste järgi;

7.2.2. audio- ja videosalvestised ning tarkvara juhul, kui tarbija on pakendi avanud ja/või aktiveerinud toote;

7.2.3. ajakirjad, raamatud ja muu perioodika.

7.3. Roolilatte, roolivõimendi pumpasid, generaatoreid, startereid, pooltelgesid ja piduri suporteid müüakse üksnes vana osa kauplusesse tagastamise tingimusel. Uue osa hinnast arvestatakse vana osa maksumus maha tingimusel, et osa kuulub taastamisele tehase tingimustel.

8. Garantii

8.1. bikome.ee ei teosta garantiiremonti. Remonti teostavad volitatud esindused. Taolise esinduse puudumisel teostatakse garantiiremonti bikome.ee vahendusel tarnija või tootja remonditöökojas.

8.2. Garantiiperiood algab hetkest, mil klient on arvel/saatelehel märgitud kauba kätte saanud. Tootja vastutab kauba eest 6 kuu jooksul.

8.3. Garantiiremondi aluseks on bikome.ee väljastatud arve/saateleht, garantiitalong ja defektiga seade ise. Seadme seerianumber peab olema terve. Kui seadme seerianumber on kahjustada saanud või ei ole loetav, on esindusel või bikome.ee-l õigus keelduda tasuta garantiiremondist.

8.4. Klient peab toimetama katkise kauba kauplusesse.

8.5. Kui seadme remont ei ole võimalik ja/või selle seadme mudeli tootmise on lõpetatud, vahetab tarnija (importija)/tootja kauba samade omadustega samalaadse toote vastu.

9. Garantii alla ei kuulu

9.1. Tahtlikust või tahtmatust vigastamisest või seadmesse võõresemete, -vedelike, putukate, ülearuse tolmu, jne sattumisest tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

9.2. Valest elektrijuhtmestikust, elektrikatkestusest, pinge kõikumisest tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

9.3. Mitte originaalosade ja/või sobimatute osade kasutamisel tekkinud kasutus- ja füüsilised vigastused.

9.4. Seadme valest kasutamisest ja kasutusnõuete rikkumisest tekkinud kasutusprobleemid (tavatingimustest erinevas keskkonnas kauba kasutamine).

9.5. Kui kaup on saanud vigastada liiklusõnnetuses või hoolimatul kasutamisel.

9.6. Kui rikked kütusevarustussüsteemis ja heitgaaside väljutussüsteemis on tekkinud mittekvaliteetse kütuse kasutamise tulemusel (sealhulgas mustumise, etüleeritud bensiini, hooajale mittevastava diiselkütuse kasutamise tõttu).

9.7. Kui vigastused (sealhulgas vedrustuses ja roolimehhanismis) on tekkinud ebatasasel teel hoolimatu sõiduki juhtimise tulemusel või on seotud löökkoormusega auto osale.

9.8. Kui pidurites on müra (krigisemine, kriiksumine).

9.9. Klaaside, kere ja valgustusseadiste välised vigastused.

9.10. Kuluvad osad ja materjalid (õli, filtrid, kaitsmed, pirnid jne).

10. Garantii kohustused

10.1. Vigastada saanud kaup võetakse läbivaatamiseks vastu üksnes järgmiste dokumentidega:

10.2. Ostja sõidukile kauba paigaldamise tellimus, mille on väljastanud vastav autoteenindus.

10.3. Tellimuse blanketil peab kindlasti olema märgitud järgnev informatsioon:

10.4. Sõiduki riiklik numbrimärk.

10.5. Omaniku ees- ja perekonnanimi.

10.6. Sõiduki mark ja mootori tüüp.

10.7. Konkreetse osa paigaldamiseks tehtud tööd, nende maksumus ja samuti kaasnevad kohustuslikud tööd, mis on vajalikud seotud sõlmede ja seadmete vahetuseks; transpordivahendi identifitseerimisnumber – VIN-kood (17-kohaline number, mis on kantud sõiduki registreerimistunnistusse).

10.8. Hooldusteenuste eest tasumist kinnitavad maksedokumendid (tšeki koopia).

10.9. Esinduse kokkuvõte kauba mittetöötamise põhjuste kohta, mis on vormistatud firma blanketile.

10.10. Ülalmainitud dokumentide puudumine ja/või mittevastavus või valesti (ebatäpselt, vigadega, hooletult) täidetud garantiidokument toob endaga kaasa garantiijuhtumi läbivaatamisest keeldumise.

11. Poolte vastutus

11.1 bikome.ee kannab vastutust kliendi ees ja klient kannab vastutust bikome.ee ees teisele poolel tekitatud kahju eest käesolevate tingimuste rikkumisel Eesti Vabariigi seaduses sätestatud juhtudel ja ulatuses.

11.2. bikome.ee ei vastuta kliendi kantava kahju või kauba kohaletoimetamise viivituse eest, kui kahju või kohaletoimetamise viivitus on tingitud bikome.ee-st sõltumatutel põhjustel ja mille tekkimist bikome.ee ette ei näinud ja ei saanud ette näha.

12. Isikuandmete kaitse

12.1. E-poes registreerimisel ja ostude tegemisel säilitab bikome.ee kliendi isikuandmed (ees- ja perekonnanimi, postiaadress ja e-posti aadress, kontaktitelefon) ja kogu tehtud ostude informatsiooni. Kõiki kliendilt tellimuse vormistamisel saadud andmeid käsitleb bikome.ee kliendi isikuandmetena ja neid töödeldakse konfidentsiaalse informatsioonina kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega. Sisseostu paremaks planeerimiseks ja tarbijaharjumuste analüüsimiseks ei edasta bikome.ee saadud andmeid kolmandatele isikutele välja arvatud kauba kohaletoimetamiseks vajalikud miinimumandmed.

12.2. Kliendil on õigus vaadata bikome.ee käsutuses olevaid andmeid ja samuti keelata nende edasine töötlemine.

12.3. bikome.ee ja pankade vahelise šifreeritud andmete edastamise kanali kasutamine garanteerib, et kõrvalised isikud, sealhulgas bikome.ee, ei saa juurdepääsu kliendi isiklikele pangarekvisiitidele.